Dikkat Güçlendirme Setleri

Dikkat güçlendirme seti 2 yaş aralığı, 3 yaş aralığı, 4 yaş aralığı, 5 yaş aralığı, 6 yaş aralığı, 7 yaş aralığı, 8 yaş aralığı ve diğer yaş grupları için de zengin içerikleriyle çocuklarımızın gelişimlerine büyük oranlarda katkı sağlamaktadır.

Dikkat Güçlendirme Setinin Çocuklara Yararları

Dikkat güçlendirme seti, çocukların eğitim öğretim hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlamak  için dikkatlerini tam olarak derse vermeleri gerekmektedir tam olarak bunu sağlamak için dikkat güçlendirme setlerinin yeri büyüktür. Uzman kişiler tarafından hazırlanmış olan dikkat güçlendirme setleri ders çalışırken tam odaklanmalarını  sınav süreçlerinde mantık muhakeme sorularını daha kolay çözmelerini okuduklarını anlayıp kolayca yorumlamalarını görsel zekâlarını  geliştirmeye göre düzenlenmiş setlerdir. Dikkat güçlendirme setleriyle çocukların öğrenme isteği artar okuldaki başarısı artacaktır.

Dikkat Güçlendirme Setleri Nasıl Kullanılmalıdır?

Dikkat güçlendirme setleri her yaşa ayrı olarak uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Her bir kitapta sayfa içerisinde  yapacağınız çalışmaların yönergesi bulunmaktadır. Her yapılacak olan etkinlik için aynı sayfa üzerinde süre belirlenmiş olmaktadır. Eğer çocuğunuz yapmak da zorlanıyor yâda yardıma ihtiyacı olursa ebeveynleri tarafından küçük desteklerle dikkat güçlendirme setinde bulunan etkinlikleri yapmaya isteklerini artırabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıda yer aldığı üzere dikkat güçlendirme seti her yaş aralığına uygun olarak çıkarılmaktadır. Siz de çocuğunuzun yaşına uygun dikkat güçlendirme setleri alarak, çocuklarınızın gelişimine büyük oranda katkılar sağlayabilirsiniz.

Dikkat Güçlendirme Seti 2 Yaş Aralığı

Dikkat güçlendirme seti 2 yaş aralığından başlayarak  9 yaşa kadar devam etmektedir. Okul öncesi yaş grubundaki çocukların dikkat güçlendirme seti merak duygusunu geliştirerek öğrenme isteğini artıracaktır. Dikkat güçlendirme seti 2 yaş çocuk grubu için el-göz koordinasyonu ince motor becerilerini görsel hafızalarını geliştir. Televizyon ve teknolojik aletlerden uzaklaştırarak öğrenme becerilerini olumlu etkiler. Okul öncesi dönemde kullanılan dikkat güçlendirme setleri okul hayatındaki başarısını da gözle görülebilir şekilde  arttığı uzmanlar tarafından görülmüştür ama bu yaş grubu çocuklar için yapılacak olan etkinliklerin bilişsel gelişim açısından hassasiyeti vardır bundan dolayı uzmanların tavsiyesi dikkat güçlendirme seti kullanımıdır.

Dikkat Güçlendirme Seti 3 Yaş Aralığı

Dikkat güçlendirme seti 3 yaş aralığı çocuklarımızın gelişimi için oldukça büyük katkılar sağlamakla birlikte, çocuklarımızın birçok işlevinin gelişimini büyük oranda desteklemektedir. Ayrıca ebeveynler ve çocuklar arasında büyük bir sevgi bağını da beraberinde getirmektedir.

Dikkat güçlendirme seti 3 yaş aralığında yer alan çocuklarımız için aşağıda yer alan özelliklere sahip setimiz bulunmaktadır. Linkten ürüne hemen ulaşabilirsiniz.

 • Çocuklarımızın öğrenme sistemlerini aktif olarak çalıştırarak derslerde olan başarılarını arttırmaktadır.
 • Çocuklarımızın dikkat gelişimlerini desteklemesiyle birlikte, okul zamanında derslerinde görülen akademik hataları en aza indirgemektedir.
 • Çocukların ders çalışmasını tetikleyici isteklerinin artmasına fırsat sunmaktadır.
 • Çocukların görsel nesnelere olan ilgisini arttırmakta, masada ders çalışma alışkanlıklarının kazanılmasına yardımcı olmaktadır.
 • Çocuklarımızın el ve göz koordinasyonunu tetikleyerek, performansla ilgili ödevlerinde başarı kaydetmelerine olanak sağlamaktadır.
 • Çocuklarımızın ince motor gelişimlerini hızlandırmaktadır.

Dikkat Güçlendirme Seti 4 Yaş Aralığı

Dikkat güçlendirme seti 4 yaş aralığı çocuklarımızın üzerinde oldukça olumlu etkiler sağlayarak, kişisel gelişimlerinin desteklenmesini büyük oranlarda kolaylaştırmakta, hızlı öğrenim süreçlerini de arttırmaktadır. Dikkat güçlendirme seti 4 yaş aralığı çocuklarımızda ne gibi faydalar sağlar, gelin birlikte inceleyelim.

 • Çocuklarımızın öğrenim süreçlerini aktif bir şekilde arttırmaktadır.
 • Çocuklarımızın dikkat becerilerinde büyük oranda artış sağlayarak, akademik alanda gelişimlerini desteklemektedir.
 • Çocuklarımızda çalışmaya ve öğrenime karşı ilgilerinin artışını büyük oranda desteklemektedir.
 • Çocuklarımızın el ve göz koordinasyonlarının gelişimini doğrudan etkilemektedir.
 • Çocuklarımızın ince motor gelişimlerinin artışında da dikkat güçlendirme seti 4 yaş ürünleri büyük etki sağlamaktadır.
 • Çocuklarımızın okuma ve okuduğunu anlama faaliyetlerinin hızlanmasında doğrusal etki sağlamaktadır.

Dikkat Güçlendirme Seti 5 Yaş Aralığı

Dikkat güçlendirme seti 5 yaş aralığı setlerimiz, çocuklarımızın okulda başarılarını doğrudan etkilemekle birlikte, karşılaştıkları olaylarla ilgili olarak farkları bulma, ayrıca eşleştirme mantığını kavrama yeteneklerini kazanmalarında büyük katkı sağlamaktadır. Dikkat güçlendirme seti 5 yaş aralığına ne gibi faydalar sağlar hep birlikte inceleyelim.

 • Çocuklarımızın öğrenim gelişimlerini doğrudan etkilemektedir.
 • Çocuklarımızın dikkatlerinin gelişimini büyük oranlarda etkilemekte, böylece derslerinde akademik manada başarılı olmalarını sağlamaktadır.
 • Dikkat güçlendirme seti 5 yaş çocuklarımız için ayrıca çalışma ve çalışmaya olan isteklerinin artmasında da büyük oranda çözüm sağlamaktadır.
 • Çocuklarımızın ince motor becerilerinin gelişimi bu setlerle büyük oranda artmaktadır.
 • Çocuklarımızda okuma isteğinin artmasıyla birlikte, okuduklarını anlamlandırma süreçlerinde de hızlı bir süreç görülmektedir.

Dikkat Güçlendirme Seti 6 Yaş Aralığı

Dikkat güçlendirme seti 6 yaş aralığında bulunan çocuklarımızda, öğrenme süreçlerini etkin bir şekilde güçlendirmekle birlikte, kendi yaş aralığının aktiviteleri ile ilgili olarak, kolaydan zora doğru egzersizlerle, sıkılıp kitaptan vazgeçmemeleri için öğrenim süreci keyifli bir yapıya çevrilmiştir. Ayrıca dikkat güçlendirme seti 6 yaş aralığı çocuklarımız için başka ne gibi faydalar sağlar hep birlikte inceleyelim.

 • Dikkat becerilerinin gelişimini büyük oranda etkilemektedir.
 • Çocuklarımızda ders çalışmaya ve öğrenmeye karşı isteklerinin artışını sağlamaktadır.
 • Çocuklarımızın görsel alanlarla ilgili olarak algılarının gelişimini desteklemektedir.
 • Çocuklarımızın okuduklarını yorumlamalarını kolaylaştırmaktadır.
 • Soyutlama becerilerini ve sözel algılarını pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Dikkat Güçlendirme Seti 7 Yaş Aralığı

Dikkat güçlendirme seti 7 yaş aralığında yer alan çocuklarımızın, öğrenme ve öğrendiklerini kavramalarına olanak sağlayarak hızlıca kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca dikkat güçlendirme seti 7 Aralığında yer alan çocuklarımızda, kendi yaşlarına uygun aktivitelerde bulunma fırsatı da sağlamaktadır. Bu setlerin çocuklarımıza ne gibi faydalar sunduğu ile ilgili olarak aşağıda yer alan maddeleri de inceleyebilirsiniz.

 • Çocuklarımızın öğrenme süreçlerinin gelişimlerinde aktif olarak göre almakta olan bir üründür.
 • Çocuklarımızın dikkatlerini toplamasını sağlamakla birlikte, ilerleyen süreçlerde dersleriyle ilgili akademik manada büyük kazanım sunmaktadır.
 • Dikkat güçlendirme seti 7 yaş aralığı çocuklarımız için ayrıca, görsel nesneleri anlamlandırmalarında da çözüm sağlamaktadır.
 • Çocuklarımızın dinleme, dinlediklerini yorumlama becerilerinin gelişimlerini de desteklemektedir.

Dikkat Güçlendirme Seti 8 Yaş Aralığı

Dikkat güçlendirme seti 8 yaş aralığında bulunan çocuklarımızda da diğer yaş aralığında yer alan çocuklarımızda olduğu gibi öğrenme süreçlerinin gelişimini oldukça hızlandırmakta, çocuklarımızın kendi yaş aralığına uygun aktiviteler yapmalarına teşvik edici birçok kolaylık sunmaktadır. Ayrıca dikkat güçlendirme seti 8 yaş aralığında bulunan çocuklarımıza başka ne gibi faydalar sağlamakla hep birlikte inceleyelim.

 • Çocuklarımızın dikkatlerinin gelişimini büyük oranda etkilemektedir.
 • Ders çalışmalarına yönelik isteklerinin artmasına doğrudan etki etmektedir.
 • Çocuklarımızın okuduklarını, duyduklarını doğrudan yorumlama yetilerinin kazandırılmasında büyük faktör görevi taşımaktadır.
 • Çocuklarımızın sözel ve soyut manada becerilerinin artmasını sağlamaktadır.